Privacybeleid

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring van Hoplala / Meneer Evenhuis omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Welke gegevens gebruiken we?
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Website bezoekers:
IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en locatie IP adres.

Wanneer u ons een e-mail stuurt:
E-mailadres : om uw reactie te kunnen beantwoorden.

Wanneer u een reparatie aanmeldt:
Naam (verplicht), telefoonnummer, e-mailadres (verplicht): om de keuze bier bestelling en factuur te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de bestelling, om u betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere correspondentie.

Overige gegevens die worden vastgelegd:
Betalings- en factuurgegevens: om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:
Gegevens inzake aanmeldingen reparaties : voor het bevestigen en inplannen en bestellen van een bestelling.
Gegevens inzake invullen contactformulier: om uw reactie te kunnen beantwoorden en inzicht te krijgen in om welk apparaat het gaat.

Andere gegevens
Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie met u : om met u te corresponderen.

Aan wie geven wij uw gegevens door?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website (ZET TWEE / z2.nl). De hosting provider host uw gegevens in Amsterdam, Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder/verzender. De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de Europese Economische Ruimte?
Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Plaatsen jullie cookies?
Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Wat als u vragen en/of een klacht hebt?
Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op: info@hoplala.

Kan deze privacyverklaring veranderen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 24 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Hoplala / Meneer Evenhuis
Gravenstraat 14
4331 KP Middelburg

06 51 88 70 00
info@hoplala.nl